اخبار عمومی

بازار خودرو شکل مافیایی به خود گرفته است

مافیا بازار خودرو

 وضع کنونی بازار خودرو محصول انحصار و مافیا در این صنعت است

به گزارش تسنیم، رضا انصاری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوری اسلامی افزود: از اواخر سال ۹۶ در جلسات متعددی که با خودروسازان داشتیم آنها درخواست افزایش قیمت می کردند.

وی گفت: خودروسازان با توجه به تحلیلی که از وضع امروز داشتند از ماه ها قبل خودرو به بازار عرضه نکردند و می خواهند در این شرایط به هدف افزایش قیمت برسند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: حربه خودروسازان در چنین مواقعی که بازار به دلیل انحصار، مافیایی است توقف عرضه خودرو برای افزایش قیمت است.

حربه خودروسازان در چنین مواقعی که بازار به دلیل انحصار، مافیایی است توقف عرضه خودرو برای افزایش قیمت است

انصاری گفت: با توجه به اینکه حدود ۷۰ هزار خودرو در انبارهای خودرو سازان وجود دارد آنها به بهانه آنچه که نبود یک قطعه یا دو قطعه اعلام می کنند از عرضه این خودروها خودداری کرده اند که این گفته آنها واقعی نیست.

وی افزود: زمانی که در صنعتی و بازار خودرو انحصار شکل بگیرد هزینه های تولید افزایش و بهره وری کاهش می یابد و شرایط کنونی صنعت خودرو محصول سوء مدیریت این صنعت است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون مشخص شده است بحث های بومی سازی صنعت خودرو که خودرو سازان مدعی آن می شدند نادرست و حاشیه ای بوده و گزارش ها در این زمینه دقیق نبوده است.

خودروسازان کشور در مرز ورشکستگی

انصاری در ادامه خاطرنشان کرد: ایجاد شرایط رقابتی ،درمان صنعت خودرو سازی کشور است و برای دست یابی به این هدف باید ساختار مالکیت بنگاه های خودرو ساز اصلاح و دولت مصمم شود ساختار این بنگاه ها از حالت دولتی و شبه دولتی خارج شوند.

پراید هزار و ۵۰۰ دلار ارز بری دارد

وی گفت: جریانی در صنعت خودرو سازی کشور شکل گرفته که با آمار سازی و گزارش های اغوا کننده زمان را برای جراحی صنعت خودرو به تاخیر می اندازد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: مدیران خودورساز در جلسه با نمایندگان مجلس قول داده اند در هفته آینده عرضه خودرو را بیشتر کنند. اکنون مشخص شده صنعت خودرو سازی کشور ارزبر است و به عنوان نمونه پراید هزار و ۵۰۰ دلار ارز بری دارد.

برای ارسال دیدگاه کلیک کنید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا