کاریرا اکسپرینس

کاریرا اکسپرینس: تجربه رانندگی با خودروهای مختلف

” کاریرا اکسپرینس ” نام مجموعه ویدیویی وبسایت کاریرا است که از این پس بطور مرتب در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت. مجموعه ” کاریرا اکسپرینس ” به تجربه رانندگی و آشنایی با امکانات خودروهای مختلف می پردازد.

بالا